Sääsuojaus laskee rakennushankkeen kustannuksia

Tuuli, sade ja lumi voivat olla rakennusprojekteille melkoinen riesa Pohjoismaissa. Hyvän sääsuojauksen avulla voidaan saada aikaan parempaa laatua sekä turvallisempi ja mukavampi työympäristö.

Jotta sääsuojauksesta saadaan paras hyöty, sen suunnittelu on integroitava osaksi rakennusprosessia. Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu sääsuojausratkaisu on osa rakentamisen kosteuden hallinnan ydintä, mistä oikein toteutettuna on luonnollisesti hyötyä koko rakennuksen elinkaaren ajalle.

Käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi rakennushankkeen vaatimukset, joihin ratkaisumme mukautetaan. Pystymme hyödyntämään kohdetta varten tehtyjä 2D -suunnitelmia ja 3D -malleja. Suunnittelijoidemme liittäminen varhaisessa vaiheessa hankkeeseen tuo mukanaan alan viimeisen tietämyksen, mikä vähentää kosteusteknisiä riskejä ja pitää suojausratkaisun kustannukset aisoissa.

Vauhtia ja vaarattomampia tilanteita

Laadukkaasta sääsuojasta on hyötyä itse rakentamisessa, sillä kuiva, lumeton, tuulelta suojattu ja esimerkiksi kattoremonteissa hyvin valaistu työympäristö lisää työn tuottavuutta. Kun sääsuojaus on kunnossa, työntekijät voivat keskittyä suunniteltujen rakennusvaiheiden toteuttamiseen sen sijaan, että lapioivat lämpimikseen työkohteesta lunta pihalle.

Ei ole liioiteltua väittää, että sääsuojaus myös edistää työmaan työntekijöiden terveyttä. On selvää, että jo pelkästään yllä mainittujen tekijöiden myötävaikutuksella tehdään työympäristöstä myös turvallisempi. Sääsuojiin ja niitä useimmiten kannattaviin telinerakenteisiin liittyy olennaisena osana mahdollisuus toteuttaa putoamissuojaus ja kulkutiet (sekä pystyyn että vaakaan) ammattimaisesti harkiten. Ei virityksiä – ei kompromisseja.

Sääsuojausratkaisu 2.0

Sääsuojaukselta haetaan yhä enemmän toiminnallisuutta. Sääsuojan on mukauduttava rakennustyömaan muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin, jotta rakennustyöt pääsevät etenemään mahdollisimman sujuvasti ja tehokkaasti.

Kohteissa, joissa suojan sisälle tehdään paljon materiaalinostoja, tarvitaan suojaratkaisu, joka saadaan avattua tai siirrettyä pois nostojen tieltä sekä suljettua nopeasti. Tällöin kiskojen päällä kulkevat sääsuojalohkot yhdessä siirtomoottorin tai vinssin kanssa ovat ratkaisu, joiden avulla suuretkin avaukset tai suojasiirrot voidaan tehdä nopeasti, mikä Suomen sääoloissa on aina etu.

Valikoimamme kehityksen kärkenä on RamiTower -suojausratkaisu, joka sisältää sääsuojan lisäksi rakennusosien ja -materiaalin nostoon tarkoitetun siltanosturin. Asennustyöt onnistuvat talon mukana nousevan suojan alla kokonaan säältä suojassa ilman, että suojan kattoa tarvitsee avata. Ratkaisumme soveltuu todistettavasti erinomaisesti vaativiin puukerrostalokohteisiin, joissa kuivaketjun katkeamattomuus on kunnia-asia.

Huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti toteutettu sääsuojaus turvaa niin työntekijän ja ohikulkijan kuin myös rakennuslaadun. Samalla säilyy rakennuttajan mielenrauha. Kaikki voittavat.

 

Business Line Director, Projects at Ramirent Finland Oy
Ramirent,