Digitalisaatio on kuin Ramirent: enemmän kuin vain koneita

Digitalisaatio, asioiden internet ja datan analysointi ovat joka yrityksen agendalla – oli toimiala mikä tahansa. Jotkin yritykset ovat jo ottaneet käyttöön uusia prosesseja ja jopa kokonaan uusia liiketoimintamalleja, kun taas toiset rämpivät perässä eivätkä oikein tiedä, miten tarttua digitaalisen maailman tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Sanomme, että Ramirent on More than Machines – enemmän kuin koneita. Niin on myös digitalisaatio. Se ei tarkoita ihmisten korvaamista koneilla, eikä se tarkoita, että ajattelu jätetään ohjelmiston huoleksi. Digitalisaatiolla on paljon annettavaa konevuokrausalalle, ja sitä voidaan hyödyntää parhaiten yhdistämällä digitaalinen maailma ja inhimillinen kokemus. Käyttökelpoista dataa voi kerätä monista eri koneista ja laitteista, mutta sen hyödyntämiseen tarvitaan usein yhä asiantuntijan osaamista – eli inhimillistä elementtiä.

Tiedon jakaminen hyödyttää kaikkia

Turvallisuus on elintärkeää konevuokrausalalle. Se on myös osa-alue, jolla digitalisaatio voi tuottaa huomattavaa lisäarvoa. Ramirentin digitaalisen RamiSmart-palvelualustan voi kustomoida sisältämään työmaalla tai tietyssä työvaiheessa tarvittavat palvelut. Yksi vaihtoehto on käytönhallintajärjestelmien ja henkilöstön pätevyys- ja käyttöoikeustietojen yhdistelmä. digitalizationblog_imageYhdistämällä nämä RamiSmartin elementit voidaan kontrolloida, kuka pystyy käyttämään mitäkin konetta. Koneen käyttöön perehtymätön työntekijä ei pysty edes käynnistämään sitä, mikä pienentää onnettomuusriskiä.

Yksi digitalisaation suurimmista vaikutuksista koskee tiedonkulkua. Kun tieto digitalisoidaan, sitä on helpompi jakaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Järjestelmiä integroimalla voidaan yhdistellä eri lähteistä saatua dataa kattavaksi kokonaiskuvaksi, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Tiedon jakaminen kohentaa kaikkien toimijoiden suorituskykyä, mikä puolestaan tuottaa lisäarvoa asiakkaalle.

Otetaanpa esimerkki. Rakennat taloa ja olet juuri valanut lattian. Digitaalisen innovaation ansiosta ei ole enää tarpeen käydä työmaalla joka toinen viikko tarkistamassa, onko betoni jo kuivunut. Sensori mittaa olosuhteita ja betonin kosteutta jatkuvasti. Tietoa voidaan seurata etäältä RamiSmart-ratkaisulla, joka näyttää myös kuivumisprosessin trendin ja mahdollistaa työmaan olosuhteiden optimoinnin. Tämä tieto voidaan jakaa kokolattiamaton asentamisesta vastaavalle yritykselle, jotta se voi tarvittaessa muokata omaa aikatauluaan. Kaikki säästävät aikaa ja rahaa.

Kehitys vaatii rohkeutta

Jokainen yritys tahtoo toimia tehokkaasti ja välttää virheitä. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa digitaalisista ratkaisuista on jälleen huimasti hyötyä. Ne voivat helpottaa tuottavuudenhallintaa, projektisuunnittelua ja prosessien optimointia – esimerkiksi 3D-kartoituksen avulla voidaan tehdä yksityiskohtainen työmaasuunnitelma, jossa huomioidaan sekä turvallisuus että logistiikka. Tärkeintä on uskaltaa hylätä vanhat toimintatavat ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Kehitys edellyttää avointa mieltä ja oppimishalua.

Loppujen lopuksi digitalisaatio merkitsee Ramirentille uusien työkalujen ja prosessien etsimistä, jotta voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja fiksummin. Sitä vartenhan me tätä teemme.

 

Group Chief Digital Officer
Ramirent PLC, Finland